Eco & Code of conduct

HA! PREMIUMS VINDT HET BELANGRIJK DAT HAAR PRODUCTEN OP EEN EERLIJKE EN VERANTWOORDE MANIER WORDEN GEPRODUCEERD. IN DEZE ECO  & CODE OF CONDUCT BESCHRIJVEN WIJ DE RICHTLIJNEN EN PRINCIPES DIE WIJ ALS ORGANISATIE NASTREVEN EN UITDRAGEN. 

OP DEZE MANIER DRAGEN WIJ BIJ AAN DE ETHISCHE NORMEN IN DE LANDEN WAAR WIJ ACTIEF ZIJN.

 

1. WET- EN REGELGEVING 

Ha! Premiums voldoet aan alle lokale wet- en regelgevingen in het desbetreffende land. 

 

2. KINDERARBEID

Er is geen sprake van kinderarbeid op de productielocaties. De lokaal geldende minimum leeftijd per land wordt nageleefd.

 

3. WERKOMSTANDIGHEDEN 

Elke werknemer werkt in een veilige en gezonde omgeving, afgestemd op de lokale wet- en regelgeving. Dwangarbeid en intimidaties worden niet getolereerd. De werknemers worden voorzien van eten en drinken.

 

4. DISCRIMINATIE

Discriminatie o.b.v. geslacht, leef­tijd, afkomst, religie en seksuele geaardheid is niet toegestaan op de productielocaties. 

 

5. WERKUREN

De werknemers werken niet langer dan het maximaal toegestaan aantal uur per dag/ week in het desbetreffende land. Overuren worden uitbetaald en elke werknemer krijgt per werkdag genoeg pauze.

 

6. LOON

Salaris wordt minimaal één keer per maand uitbetaald aan de werknemers. Hoogte van de lonen zullen nooit lager zijn dan het minimum geldend loon in het desbetreffende land. 

 

7. VRIJHEID VAN VERENIGING 

De werknemers zijn vrij om zich aan te sluiten bij een vereniging of vakbond, zonder daar enig hinder van te ondervinden in zijn/haar werkomgeving.

 

8. MILIEU

Bij zowel de aanschaf van grondstoffen alsmede het productieproces wordt er correct omgegaan met de lokale geldende milieunormen. Afval en restmateriaal worden afgevoerd en waar mogelijk gerecycled. Er wordt continu gestreefd naar optimalisatie van deze processen.

 

9. ECO

Wij zijn de specialist op het gebied van ecologische en duurzaam geproduceerde relatiegeschenken en promotiematerialen. 

Wij kunnen u voor elk type relatiegeschenk of promotioneel product een duurzaam alternatief bieden.

Hierbij vinden wij niet alleen het ecologische aspect belangrijk maar zeer zeker ook de productieomstandigheden waarin deze producten worden vervaardigd. Werknemers hebben wereldwijd recht op veilige werkomstandigheden en een eerlijke beloning.

In de toekomst zullen wij, samen met onze leveranciers, ook blijven innoveren om ons assortiment nog verder uit te breiden en zodoende ervoor te zorgen dat u altijd bij ons terecht kan en in ons een partner heeft op weg naar uw duurzaamheidsdoelstellingen.

 

Contactformulier

Bewijs dat u geen robot bent
Bewijs dat u geen robot bent

Snelle offerte

Gebruik onderstaand formulier om direct een offerte aan te vragen voor dit product

Bewijs dat u geen robot bent